Alvin kirjanpito | Accounta
Menu

ALV Kirjanpito

Ota arvonlisävero haltuun – lue selkokielinen ALV-opas
Arvonlisäveron eli alv:n ajatteleminen ja ymmärtäminen on yksi aloittavan yrittäjän haasteista. Arvonlisäveroa voi olla vaikea ymmärtää, koska kyseessä on niin sanottu välillinen vero.

Tämä tarkoittaa sitä, että yritys siirtää arvonlisäveron osuuden kuluttajan eli asiakkaan maksettavaksi tavaran tai palvelun hintaan. Asiakas siis maksaa alv:n osana tuotteen hintaa, ja myyjä tilittää tämän osuuden myöhemmin valtiolle.

Yritys voi kuitenkin vähentää omiin ostoihinsa sisältyneen arvonlisäveron, mikäli ostettuja tuotteita tai palveluita on käytetty yrityksen arvonlisäverovelvollisessa toiminnassa.

Kuulostiko vaikealta? Ei hätää. Lupaamme, että alla olevat selkokieliset esimerkit luettuasi ymmärrät kaikki olennaisimmat perusasiat arvonlisäverosta.

Mitä tarkoittaa arvonlisävero?
Arvonlisävero (eli lyhyesti alv) on tuotteen tai palvelun arvonlisää verottava vero. Se on osa tuotteen tai palvelun myyntihintaa. Veron suuruus perustuu tuotteen verokantaan. Yleinen arvonlisäverokanta Suomessa on 24 prosenttia.

Käytännössä arvonlisävero on kulutusvero, joka koskee yleisesti lähes kaikkia tavaroita ja palveluita Suomessa. Se on välillinen vero, mikä tarkoittaa että veron osuuden tuotteesta tai palvelusta maksaa aina lopullinen kuluttaja. Se tarkoittaa, että alv:n nousu näkyy aina kuluttajien hinnoissa.

Suomessa arvonlisäveroa kantavat alv-velvolliset yritykset, joita on valtaosa suomalaisista yrityksistä. Näiden yritysten täytyy sisällyttää hintoihinsa arvonlisäveron määrä.

Myydyistä tuotteista tai palveluista saadut verot tilitetään valtiolle verotuloina. Vaikka veroa kannetaan jokaisesta tuotannon ja jakeluvaiheen myynneistä, sitä maksetaan valtiolle vain, kun siitä syntyy arvonlisää.

Veron määrä ei siis kertaannu, sillä yritykset voivat sitä vähentää. Vähennyksissä yritys voi vähentää ostoihin sisältyneet arvonlisäverot myynteihin sisältyneistä arvonlisäveroista.

Käytännön esimerkin tällaisesta alv-vähennyksestä näet alla.

Arvonlisäverotus ja alv-vähennys – esimerkki
Mikäli olet yrittäjä, arvonlisävero kannattaa ajatella niin, että se ei ole sinun rahaasi ollenkaan, vaan kuuluu valtiolle. Raha vain kulkee sinun tilisi kautta valtion kirstuun.

Kuvitellaan, että laskutat asiakkaaltasi 1000 euroa + alv 24%, eli 1240 euroa. Nyt voit miettiä, että tililläsi on 1240 euroa, joista tonni on sinun ja 240 euroa tilität myöhemmin valtiolle.

Olet kuitenkin saattanut tehdä yrityksellesi hankintoja, joihin sisältyy arvonlisävero. Olet esimerkiksi ostanut 500 € + alv 24 % = 620 euroa maksaneen työkoneen itsellesi. Voit vähentää työkoneen arvonlisäveron siitä summasta, joka sinun pitäisi tilittää valtiolle. Tällöin kyseessä on alv-vähennys.

Eli 240 euroa – 120 euroa = 120 euroa. Tällöin tilittäisit 120 euroa valtiolle, koska arvo on lisääntynyt vain sen verran. Olet joutunut hankkimaan jotain tuottaaksesi tuon arvonlisäyksen, ja se otetaan huomioon arvonlisäverotuksessasi.

Lisätietoa alv-vähennysten poikkeussäännöksistä löydät linkin takaa.

Arvonlisäverokannat eli vuoden 2022 alv-prosentit
Arvonlisäverokannat eli alv-prosentit tarkoittavat arvonlisäverotuksen prosenttimääriä. Vuonna 2022 alv-verokannat Suomessa ovat samat kuin edellisvuonnakin eli 24, 14 ja 10 prosenttia.

Arvonlisäverosta vapaa toiminta
Tietyissä tilanteissa on mahdollista saada vapautus arvonlisäverosta. Tämä koskee yrityksiä, joiden toiminta on pienimuotoista, eli liikevaihto jää tilikauden aikana alle 15 000 euron.

Näiden yritysten ei siis tarvitse laskuttaa arvonlisäveroa osana tuotteidensa myyntihintaa. Samalla ne eivät kuitenkaan voi vähentää hankintojensa arvonlisäveroja.

Myös yli 15 000 euron liikevaihtoa tekevät yritykset voivat joissain tapauksissa toimia alv-velvollisuuden ulkopuolella.

Tämä on mahdollista, jos yrityksen myymät tavarat tai palvelut ovat määritelty arvonlisäverottomiksi eli ne ovat arvonlisäverosta vapaata toimintaa.

Arvonlisäverotonta toimintaa ovat muun muassa:
terveyden- ja sairaanhoitoalan toiminta
sosiaalihuollon palvelut
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut
rahoitus- ja vakuutuspalvelut sekä
arpajais- ja rahapelipalvelut.
Lisäksi tietyt esiintymispalkkiot, tekijänoikeudet, jotkut vesialukset sekä kansainvälisen lentoliikenteen ilma-alukset jäävät alv-velvollisuuden ulkopuolelle.

Vaikka toimintasi olisi alkuvaiheessa pienimuotoista, kannattaa arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautumista harkita.

Tällöin pystyt myös vähentämään yrityksen ostoihin sisältyneen arvonlisäveron.

Milloin yritys on arvonlisäverovelvollinen?
Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittaudutaan yleensä samalla, kun tehdään perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Sen voi tehdä myös jälkikäteen YTJ:n muutosilmoituslomakkeella tai OmaVerossa, jos olet aloittanut toimintasi ilman ilmoittautumista.

Vuonna 2022 alv-velvollisen yrityksen liikevaihdon alaraja on 15 000 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli liikevaihto (eli yrityksesi myyntitulojen summa ilman alv:n osuutta) ylittää tilikauden aikana tuon rajapyykin, yrityksen on ilmoittauduttava alv-velvollisten rekisteriin.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteristä voit lukea kaiken tarvittavan yllä olevasta linkistä.

Huomioi kuitenkin, että jos ensimmäinen tilikautesi on pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto pitää muuntaa vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa.

Jos siis perustat yrityksen esimerkiksi heinäkuun alussa ja teet 1.7.-31.12. välisenä aikana 9000 euron liikevaihdon, 15 000 euron suhteellinen raja ylittyy selvästi.

Tämä johtuu siitä, että puolessa vuodessa (1.7.-31.12.) tehty 9000 euron liikevaihto on 12 kuukauden ajanjaksolle muunnettuna 18 000 euroa.

Arvonlisäveron merkitseminen laskuun
Arvonlisäveroon vaikuttavat tekijät ovat oltava nähtävillä kaupankäyntiin liittyvissä tositteissa. Käytännössä siis laskuissa, kuiteissa (yms.) täytyy näkyä selkeästi millaista tavaraa tai palvelua ollaan kauppaamassa ja mikä on siihen sovellettava arvonlisäverokanta.

Hyvä laskutusohjelma tai laskupohja lisää arvonlisäveron määrän laskuun automaattisesti.
Käänteisessä verovelvollisuudessa laskut eivät kuitenkaan sisällä verokantaa tai veron määrää. Laskuun lisätään vain ostajan arvonlisäverotunniste sekä tieto, että ostaja on verovelvollinen.

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus on käytössä rakennusalalla.

Se tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että joidenkin rakentamispalvelujen myyntitilanteissa veronmaksuvelvollisuus on ostajalla, eikä palvelun myyjällä.

Käännettyä alv-verovelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli rakennuspalveluja myydään yksityishenkilöille.

Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen
Arvonlisäverot ilmoitetaan kausittain Verohallinnolle ja maksetaan OmaVero-palvelussa.

Ilmoituskausi voi olla kuukauden, neljännesvuoden tai vuoden pituinen jakso. Normaalisti ilmoitusjakso on kuukauden mittainen, eli alv:t ilmoitetaan ja maksetaan tällöin joka kuukausi.

Verot tulee ilmoittaa ja maksaa verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi helmikuun arvonlisäverot pitää hoitaa viimeistään huhtikuun 12. päivä.

Pidempää ilmoituskautta voi kuitenkin anoa pienen liikevaihdon perusteella.

Jos yrityksesi liikevaihto on kalenterivuonna alle 30 000 euroa, voit maksaa alvit neljännesvuosittain tai vain kerran vuodessa. Jos olet sivutoiminen yrittäjä, jolle kertyy vain vähän kuitteja, sinun kannattaa tehdä juuri näin.
Mikäli liikevaihto on alle 100 000 euroa, ilmoitusjakso voi halutessasi olla neljännesvuosi.
Pidennettyä jaksoa tulee aina hakea erikseen. Pidempää alv-verokautta anotaan yrityksen perustamisilmoituksessa tai myöhemmin OmaVero-palvelussa.

Pienyrittäjät voivat tietyin ehdoin tilittää arvonlisäveronsa maksuperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että arvonlisäverojen maksupäivä lasketaan vasta siitä hetkestä, jolloin asiakkaan maksu oikeasti saapuu yrityksen tilille.

Jos olet suorittanut työn tammikuussa, mutta asiakas maksaa vasta maaliskuussa, sinun tulee tällöin tilittää kyseiset arvonlisäverot toukokuun 12. päivään mennessä.

Kirjanpitäjä auttaa alv-laskelmien muodostamisessa
Jos sinulla on kirjanpitäjä, hän laskee maksettavaksesi tulevien arvonlisäverojen osuuden toimittamiesi kuittien ja tositteiden perusteella. Sen jälkeen hän ilmoittaa sinulle maksettavaksesi tulevan summan.

Kuitit kannattaa alusta alkaen toimittaa kirjanpitäjälle sähköisesti – esimerkiksi älypuhelimella, tablettilaitteella tai tietokoneella. Kun käytössäsi on erillinen kuitti- tai kirjanpitosovellus, kirjanpitäjäsi pystyy siirtämään lähettämäsi kuitit suoraan käyttämäänsä ohjelmistoon, eikä häneltä kulu aikaa tietojen manuaaliseen siirtämiseen.

Tämä vähentää kirjanpitäjäsi työmäärää, mikä parhaimmillaan tarkoittaa sinulle pienempää laskua.

Samalla varmistat, että kaikki pienimmätkin kulukuitit tulee varmasti toimitettua. Kirjanpitäjäsi ei voi tehdä alv-vähennyksiä sellaisista ostoista, joista sinulla ei ole esittää kuittia.

Kuittisovelluksia on olemassa monia erilaisia, mutta esimerkiksi eTaskua käyttää Suomessa jo yli 20 000 yrittäjää. Palvelu maksaa ilmaisen kokeilujakson jälkeen muutaman euron kuukaudessa. Myös monista pienyrittäjille suunnitelluista laajemmista kirjanpitosovelluksista – kuten Procountor Solosta – löytyy oma toimintonsa kuittien kuvamiseen sekä lähettämiseen.

Lue myös: Näin tositteiden toimitustapa voi näkyä kirjanpitosi hinnassa
Arvonlisäveron alarajahuojennus
ALV:n alarajahuojennus on pientä liiketoimintaa pyörittäville yrittäjille suunnattu verohelpotus. Siitä hyötyvät sellaiset yrittäjät ja yritykset, joiden tilikauden liikevaihto on alle 30 000 euroa.

Alarajahuojennus tarkoittaa sitä, että valtio ei peri kaikkia sille kuuluvia arvonlisäveroja itselleen, vaan saat haettua ne myöhemmin takaisin. Alarajahuojennus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa.

Yrittäjänä sinun pitää kuitenkin itse muistaa hakea huojennusta. Tämä onnistuu nopeasti ja helposti verkossa tilikauden viimeisen kuukauden alv-ilmoituksen yhteydessä.

Jos verokautesi on kuitenkin vuosi tai neljännesvuosi, haet huojennusta tilanteestasi riippuen joko kalenterivuosittain tekemässäsi alv-ilmoituksessa tai kalenterivuoden viimeisen neljänneksen alv-ilmoituksella.

Jos et ilmoittaudu alv-rekisteriin, mutta liikevaihtosi ylittää 15 000 euroa, joudut maksamaan alvit takautuvasti koko tilikauden myynnistä. Mikäli taas liityt rekisteriin, mutta liikevaihto jääkin alle 15 000 euron, saat kaikki maksamasi alvit takaisin arvonlisäveron alarajahuojennuksen ansiosta.

ALV-rekisteriin kannattaa siis liittyä, jos toiminnan alussa näyttää vähänkään siltä, että liikevaihto saattaisi kohota yli 15 000 euron rajapyykin.

Lisää aiheesta: Miten arvonlisäveron alarajahuojennus käytännössä lasketaan?

Kadonnut kuitti ja arvonlisäveron vähentäminen
Mikäli sinulta hukkuu yritystoimintaasi liittyvä kuitti, voit itse tehdä selvityksen ostosta. Tämä tapahtuu siten, että teet kirjanpitäjällesi kirjallisen selvityksen siitä, mitä on ostettu, milloin, keneltä ja mihin hintaan.

Näissä tapauksissa osto voidaan merkata kirjanpitoon yritystoimintasi kuluksi. Olennaista on kuitenkin huomata, että arvonlisäverovähennyksiä ei itse laadituista ostoselvityksistä voi tehdä.

Toistuvasti hukkuvat kuitit siis paitsi aiheuttavat riskin verottajan kannalta, myös maksavat sinulle rahaa, kun et saa kaikkia alv-vähennyksiä hyödynnettyä.

Tästä syystä viisainta on kuittien kuvaaminen älypuhelimella, jolloin saat tositteet heti talteen ja eteenpäin kirjanpitäjällesi. Alkuperäistä paperikuittia ei enää tarvita, kun kuitista on sähköinen kopio.

L&L Accounting Oy on henkilökohtaiseen palveluun panostava tilitoimisto, joka tarjoaa kattavat sähköiset kirjanpitopalvelut pienille ja keskisuurille yrityksille, alasta ja toimipaikasta riippumatta.

Aukioloajat:

Ma-To klo 9:00 – 16:00
Pe klo 9:00 – 15:00
Myös iltaisin ja viikonloppuisin sopimuksen mukaan.

Accounta sosiaalisessa mediassa

AAA-logo-2023-FI-transparent

Tätä verkkosivua ylläpitää  Gromi.fi